Pomożemy wyszukać

Zadania i terminy składania wniosków

Zadania i terminy składania wniosków

Zadania w ramach Programu „Aktywny Samorząd” oraz terminy przyjmowania wniosków:

 

Moduł II  – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

od 1.03.2021 do 31.03.2021

od 1.09.2021 do 10.10.2021

 

 

Moduł I  – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

 

OBSZAR A– likwidacja bariery transportowej:

zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności- do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),

zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),

zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym  usług tłumacza języka migowego),

zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób ze znacznym albo z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

 

OBSZAR B– likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych),

zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku),

zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),

zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lun osób  ze znaczny, stopniem niepełnosprawności).

 

OSZAR C- likwidacja barier w poruszaniu się:

zadanie 1  – pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia albo ze znacznym stopniem i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym),

zadanie 2  – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),

zadanie 3  – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dla osób ze stopniem niepełnosprawności),

zadanie 4  – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dla osób ze stopniem niepełnosprawności),

zadanie 5  – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności –do 16 roku życia albo osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)

 

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).

 

Infolinia SOW

800 889 777 (połączenie bezpłatne)

Zadaj pytanie

View more

Kliknij, by zalogować się i złożyć wniosek przez SOW
(System Obsługi Wsparcia)

Przejdź do treści