Pomożemy wyszukać

Zapytania rozstrzygnięte

Zapytania rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE usługa zapewnienia wsparcia językowego w komunikacji pomiędzy klientami przybyłymi z Ukrainy oraz pracownikami MOPR w Poznaniu nr MOPR-I.2100.10.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu szkoleń superwizyjnych i superwizji dla pracowników  zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. nr 27/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup i dostawa jednego samochodu dla MOPR w Poznaniu nr MOPR-I.321.25.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi przewozu maksymalnie 5 osób z niepełnosprawnością lub niesamodzielnych na terenie miasta Poznania nr nr MOPR-IV.4092.10.2.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie usług telefonii komórkowej oraz zakup fabrycznie nowych aparatów telefonicznych wraz z dostawą dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu Nr sprawy: MOPR-I.321.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup i dostawa  jednego samochodu dla MOPR w Poznaniu. Nr sprawy: MOPR-I.321.10.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych nr MOPR-I.2100.56.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE Na świadczenie przez Wykonawcę na terenie Poznania usług specjalistycznej w zakresie hipoterapii dla dzieci z problemami zdrowotnymi nr MOPR-IV.4092.17.2.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE Na świadczenie przez Wykonawcę na terenie Poznania usług specjalistycznej w zakresie dogoterapii dla dzieci z problemami zdrowotnymi nr MOPR-IV.4092.17.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące dostawy artykułów biurowych i papieru biurowego dla MOPR w Poznaniu w 2021 roku Nr sprawy: MOPR-I.321.9.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych Nr sprawy: MOPR-I.2100.54.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonywanie usługi przewozu osób z niepełnosprawnościami będących mieszkańcami miasta Poznania

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy artykułów biurowych i papieru biurowego dla MOPR w Poznaniu w 2021 roku – Nr sprawy: MOPR-I.321.7.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dotyczących realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu szkoleń superwizyjnych i superwizji dla psychologów i terapeutów zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu Nr postępowania 2/2021, data : 18.03.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu szkoleń superwizyjnych i superwizji dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu Nr postępowania 1/2021, data : 18.02.2021 r.

Przejdź do treści