Pomożemy wyszukać

Dział Opieki Zastępczej

Dział Opieki Zastępczej

Nowa lokalizacje jeżyc

DZIAŁ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

ul. Sienkiewicza 22,   60 – 818 Poznań

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: +48 61 878 17 35 (36; 37; 41)
Świadczenia dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków +48 61 878 17 38   lub +48 61 878 18 10
Kierowanie do placówek opiekuńczo – wychowawczych: + 48 61 878 18 10
Odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej + 48 61 878 17 41

Kierownik Działu  Marek Oziemkowski

Godziny pracy:

poniedziałek od 7.30 do 16.00
wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od. 7.30 do 15.00

Dział prowadzi działalność na terenie całego miasta Poznania.

Dostęp dla niepełnosprawnych: bez ograniczeń

Skip to content