Pomożemy wyszukać

Schroniska

Schroniska

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą przebywać osoby, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

W schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.
Schronisko zapewnia co najmniej jeden ciepły posiłek dziennie. Schronisko może również zapewniać wsparcie opiekuna, pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga oraz terapeuty.
Procedura skierowania do schroniska znajduje się tutaj  (link do BIP zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym)

SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA POZNANIA:

Ośrodek dla Osób Bezdomnych nr 1
Ul. Kobylepole 69, 61-314 Poznań
– dla mężczyzn

Schronisko Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu Mar-Kot
ul. Pogodna 55, 60–131 Poznaniu
– dla kobiet i mężczyzn

Schroniska Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne

ul. Borówki 12, 61-304 Poznań
– dla kobiet i mężczyzn

ul. Starołęcka 36/38, 61-361 Poznań
– dla kobiet i mężczyzn

ul. Jawornicka 50, 60-161 Poznań
– dla kobiet i mężczyzn

Schronisko Dom Charytatywny Przystań

ul. Krańcowa 10, 61 – 021 Poznań
– dla mężczyzn

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet Stowarzyszenia MONAR MARKOT w Poznaniu
ul. Starołęcka 36/38, 61-361 Poznań
– dla kobiet i dzieci

Schronisko dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenia MONAR WCPB MONAR-MARKOT
ul. Borówki 8, 61 – 304 Poznań
– dla kobiet i mężczyzn

Schronisko św. Brata Alberta
ul. Widłakowa 3, 61-680 Poznań
– dla mężczyzn

Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi
Błońsko 37 A, 64-308 Jabłonna
– dla kobiet i mężczyzn

Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Rożnowicach
Rożnowice 33, 64-610 Rogoźno
– dla kobiet i mężczyzn

Stowarzyszenie MONAR-Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Gościejewie
Gościejewo 52 A, 64 – 610 Rogoźno
– dla kobiet i mężczyzn

Zadaj pytanie

View more
Przejdź do treści