Pomożemy wyszukać

Pomoc sezonowa

Pomoc sezonowa

Informujemy, że w 2021 roku kontynuowany jest program mający na celu wspieranie osób w kryzysie bezdomności przebywających w miejscach niemieszkalnych. w ramach programu „Mobilny Punkt Wsparcia” finansowanego przez Miasto Poznań udzielane jest wsparcie w postaci ciepłych posiłków, pomocy przedmedycznej, poradnictwa socjalnego, środków ochrony osobistej, pomocy w dotarciu do placówek. Program realizowany jest przez Stowarzyszenia: Pogotowie Społeczne oraz Stowarzyszenie Dom Pomocna Dłoń.

Działania w ramach programu zaplanowane zostały następująco:

  • 1. BUS nr 1:przy ul. Dworcowej 1 na wysokości dworca letniego tam gdzie w poprzednich latach.
    o 17.00 – 19.00 – wydawanie posiłku oraz poradnictwo indywidualne codziennie od poniedziałku do piątku
  • przy ul. Dworcowej 1 na wysokości dworca letniego tam gdzie w poprzednich latach.
    o 17.00 – 18.00 – pomoc przedmedyczna we wtorki i w czwartki

Zadaj pytanie

View more
Przejdź do treści