Pomożemy wyszukać

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Raz na dwa lata na przełomie stycznia i lutego na terenie całego kraju przeprowadzane jest ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Celem badania jest określenie liczby osób bezdomnych, które jest niezbędnym wstępem do wszelkich dalszych działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności oraz wpływ na kształtowanie kierunków polityki społecznej na szczeblu centralnym, wojewódzkim i gminnym. Koordynatorem badań na terenie Miasta Poznania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych  jest okazją do pozyskania danych socjodemograficznych o grupie osób bezdomnych.

Informacje dotyczące zrealizowanych badań:

RAPORT z badania osób bezdomnych przeprowadzonego w Poznaniu w dniach 7/8 lutego 2013 roku. – plik do pobrania w formacie pdf (1,5 Mb)
RAPORT z badania osób bezdomnych przeprowadzonego w Poznaniu w dniach 21/22 stycznia 2015 roku -plik do pobrania w formacie pdf (1,9 Mb)
Badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzone w Poznaniu w dniach 8/9 luty 2017 – plik do pobrania w formacie pdf (277 kb)
Badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzone w Poznaniu w dniach 12/14 luty 2019 – plik do pobrania w formacie pdf (386 kb)
Prezentacja – Badanie liczby osób  bezdomnych 2019 – wybrane aspekty – plik do pobrania w formacie pptx (212 Mb) 

Zadaj pytanie

View more
Przejdź do treści