Kontakt 

INFORMACJI nt. skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej udzielają pracownicy socjalni poszczególnych filii MOPR oraz Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
e-mail: mopr@mopr.poznan.pl

Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej
ul. Karpia 9, 61-619 Poznań 

NUMERY TELEFONÓW SEKCJA DS. DPS 

Obecnie obowiązujący nr tel: 61 847 62 90

Marzenna Szopa – Kierownik Sekcji 
Anna Długosz-Drojecka – specjalista
Beata Kręgielska – specjalista
Michał Wieczorek – referent
Hanna Szymańska – referent
Małgorzata Grudzińśka – referent