Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie informuje, iż 7 lutego 2018 rozpoczną się prace budowlane związane z rozbudową ul. Cześnikowskiej.

Inwestycja swoim zakresem obejmie wykonanie m.in. nowych nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, budowę kanału deszczowego, uzupełnienie odwodnienia, budowę kanału technologicznego oraz wykonanie zieleni ulicznej. Zostanie również wymienione oświetlenie uliczne na całym odcinku ulicy, a także wymieniona i dobudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Inwestorem modernizacji sieci wodociągowej jest Aquanet S.A.

Zakończenie całości prac planowane jest w czwartym kwartale 2018 r.

Rozpoczęcie prac jest równoznaczne z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na terenie budowy. Jako pierwsze będą prowadzone roboty na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Husarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy budynku 8 – 12. W związku z zaplanowaną budową kanalizacji deszczowej oraz nowej nawierzchni jezdni i chodników, omawiany odcinek zostanie całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego.

Utrudnienia, które napotkają kierowcy podczas pierwszego etapu prac, to brak możliwości skrętu z ul. Grunwaldzkiej w ul. Cześnikowską – trzeba będzie jechać do ul. Marszałkowskiej, a następnie skręcić w prawo w ul. Podstolińską oraz brak możliwości wjechania bezpośrednio z ul. Husarskiej w ul. Cześnikowską – w tym celu najlepiej będzie dojechać do ul. Grochowskiej, a następnie skręcić w prawo w ul. Grunwaldzką.

Mieszkańców oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego serdecznie przepraszamy za powstałe utrudnienia i jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzenia prac, a także zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie. O wszelkich zmianach w ruchu, które powstaną w trakcie prowadzenia prac, będziemy informować na bieżąco.