Pogotowie Ratunkowe (wypadkowe)
ul. Rycerska 10 60-346 , Poznań
tel: 999

Pogotowie Ratunkowe – wizyty domowe
ul. Rycerska 10 60-346 , Poznań
tel: 999 – wypadki, 61 866 00 66 – nagłe zachorowania

Policja
ul. Kochanowskiego 2a, Poznań
tel: 997

Straż Miejska
pl. Kolegiacki 17 61-841 , Poznań
tel: alarmowy – 986, SMS – 606 986 986

Straż Pożarna
ul. Masztalarska 3, Poznań
tel: 998

Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel: 0 801 120 002 (płatny pierwszy impuls), 61 864 21 26

Zespół Informacyjno – Konsultacyjny Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
ul. Garbary 97/8, Poznań
tel. 61 855 22 70
 
Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych
tel: 987

Niebieska Linia – Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Poznania
ul. Dolne Chyby
Przeźmierowo
tel.: 61 814 17 17 (całodobowo, 7 dni w tygodniu)

Bezpłatna pomoc prawna 

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczyna funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Link do strony z bezpłatną pomocą prawną