Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, jako jedyna jednostka edukacyjna podlegająca pod Samorząd Województwa Wielkopolskiego, która posiada zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na prowadzenie szkolenia z zakresu organizacji pomocy społecznej  – Ogłasza nabór na szkolenie:

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Termin uruchomienia 6 edycji Specjalizacji przewidziany jest na dzień 17.03.2018r – zakończenie 28.10.2018r.

Dokumenty przyjmowane są do dnia 28.02.2018 – obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej dedykowana jest dla osób, kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.
Warunki szkolenia w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r. oraz na podstawie art. 122 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Realizowany przez Centrum program liczy 285 godzin dydaktycznych (10 godzin konsultacji prac dyplomowych prowadzonych jest w trzech osobnych grupach). 

Program oraz kadra wykładowców:  

Program Specjalizacji został przygotowany przez wykładowców na podstawie wytycznych i zasad określonych  przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Rozporządzeniu (Dz. U. z 2012, poz.1081). Wykładowcy zostali zaakceptowani przez Ministra Pracy i Polityki społecznej, zaznaczyć należy, że jest to kadra dysponująca wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Kadrę stanowią bowiem wykładowcy akademiccy, specjaliści i eksperci w określonych dziedzinach, jak również osoby, które pracują zawodowo w obszarach pracy socjalnej. Materiały merytoryczne przygotowane przez kadrę wykładowców to ekspercki zbiór wiedzy, który otrzymują uczestnicy specjalizacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wsck.pl