[fblike]

11 lipca przedstawiciele MOPR i organizacji pozarządowych spotkali się z zainteresowanym problematyką „Wsparcia opiekunów faktycznych” dziennikarzem Radia Poznań red. Jackiem Butlewskim. Podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami z realizacji usług społecznych dla mieszkańców Poznania  http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/mopr-pomaga-opiekunom-niepelnosprawnych.

Opiekunowie osób niesamodzielnych, w miarę upływu czasu, sami potrzebują wsparcia, podobnie jak ich niepełnosprawni podopieczni. Dlatego też Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dostrzegając potrzebę wzmocnienia opiekunów, jak i ich podopiecznych  ma w swym pakiecie ofert dla mieszkańców miasta nowe usługi, współpracując w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, które są realizatorami usług: Fundacją Aktywizacja, „Medycyną Polską”, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej i Fundacją L’Arche.

Opiekunowie faktyczni (nie jest konieczne posiadanie statusu opiekuna prawnego), sprawujący bezpośrednią opiekę nad swymi niepełnosprawnymi dziećmi lub rodzicami mogą liczyć na pomoc – w miejscu zamieszkania – psychologa, rehabilitanta czy pielęgniarki, ucząc się m. in. metod przemieszczania chorych oraz prawidłowej pielęgnacji. Mogą również na szkoleniach odbyć kurs pierwszej pomocy czy masażu. Dowiedzieć się od prawnika o uprawnieniach osób niesamodzielnych, zdobyć wiedzę z zakresu etycznych aspektów pracy z osobą niepełnosprawną, otrzymać wsparcie specjalistyczne na spotkaniach wspierających. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, a tym samym opiekunowie faktyczni – mogą liczyć na pomoc – w ramach usługi asystenckiej – tzw. Trenera Aktywności.

Usługi dla opiekunów faktycznych i ich podopiecznych są bezpłatne.  Są także szansą na to, że: „Razem możemy więcej”. Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych nie powinni pozostawać sami w opiece nad swymi bliskimi! Jesteśmy blisko! Wystarczy skontaktować się z: Edytą Rosenkiewicz lub Sonią Czernik, tel. kom. 669 304 083, ul. Cześnikowska 18 w Poznaniu, pok. 28

Opiekunowie! Nie rezygnujcie z tej szansy! Przyjdźcie, zadzwońcie, odwiedźcie naszą stronę www.mopr.poznan.pl, przeglądajcie Facebooka. Jesteśmy z Wami!