• Okres realizacji:

   

  • 4 lipca – 15 lipca 2016 roku. EDYCJA 1 (40 godzin zegarowych – 10 dni, poniedziałek-piątek po 4h – 9:00-13:00)
  • 2 listopada – 14 grudnia 2016 roku. EDYCJA 2 (40 godzin zegarowych – 7 dni, środa po 5h – 9:00-14:00 plus 1 dzień „ROZMOWA INFORMACYJNA” w terenie)
 • Adresaci programu: osoby korzystające ze świadczeń MOPR, poszukujące pracy. Ze względu na dużą intensywność (codzienne spotkania) program ten najlepsze efekty przynosi osobom gotowym na zmiany i na pracę nad sobą.
 • Cel programu: poznanie różnych technik poszukiwania pracy oraz zbierania informacji na temat potencjalnego pracodawcy. Lepsze poznanie swoich zasobów i obszarów do pracy.
 • Liczba uczestników: 20 osób ( 2 edycje po 10 osób)
 • Rodzaje zajęć:

   

  • Kurs SPADOCHRON  
  • Program Spadochronu prowadzony jest przez certyfikowanego trenera w oparciu o licencjonowane materiały dydaktyczne. Polega on na stopniowym odkrywaniu własnego potencjału przez uczestnika i precyzowaniu – krok po kroku – odpowiednich dla siebie warunków pracy. Podczas szkolenia uczestnik uzyskuje nowe spojrzenie na siebie i swoją sytuację na rynku pracy, ćwiczy odwagę i pewność siebie opartą na świadomości siebie i wyborze najlepszej dla siebie, własnej drogi zawodowej. Kurs promuje postawę aktywną i przedsiębiorczość.
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne – wsparcie fakultatywne.
  • Indywidualne konsultacje prawne – wsparcie fakultatywne.
 • Uczestnicy Kursu SPADOCHRON po zakończeniu programu mogą też otrzymać fakultatywne warsztaty z psychologami KIS nie objęte podstawowym programem kursu (np. dwudniowy warsztat asertywności lub radzenia sobie ze stresem) w zależności od potrzeb grupy.