Projekt „Milczący przewodnik” Fundacji Likejon zakłada opracowanie i realizację filmów PJM (Polski Język Migowy) dla głuchych. Filmy mają wyjaśniać jak załatwiać najważniejsze sprawy i wypełniać formularze w Urzędach Pomocy Społecznej np. MOPR MOPS PCPR oraz w Urzędach Pracy. Jest to pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych, który mamy nadzieję rozszerzy się o inne obszary administracji publicznej. Filmy zostaną umieszczone na stronach www urzędów przy pomocy specjalistycznej platformy wideo. 

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia).
 • Wersja dla niesłyszących Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
 • Wersja dla niesłyszących Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się / technicznych ze środków PFRON.
 • Wersja dla niesłyszących Wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego.
 • Wersja dla niesłyszących Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 • Wersja dla niesłyszących Informacja na temat wywiadu środowiskowego.
 • Wersja dla niesłyszących Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
 • Wersja dla niesłyszących Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia).
 • Wersja dla niesłyszących Informacja na temat zasiłku okresowego.
 • Wersja dla niesłyszących Informacja na temat zasiłku celowego.
 • Wersja dla niesłyszących Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika ze środków PFRON.
 • Wersja dla niesłyszących Informacja na temat zasiłku stałego.
 • Wersja dla niesłyszących Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.