ZARZĄDZENIE NR MOPR -1.0015.4.2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 01.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019. (do pobrania w formacie PDF wielkość 3,5Mb)

Obowiązek Informacyjny

 1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity DZ.U. z dnia 30.06. 2015 r. poz. 926)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych / Dz.U. nr 230 poz.1694 z późniejszymi zmianami/ 

 


 1. wniosek o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, POBIERZ
 2. wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, POBIERZ
 3. wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, POBIERZ
 4. wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej)POBIERZ
 5. wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, POBIERZ
 6. wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji, POBIERZ
 7. wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, POBIERZ
 8. wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych, POBIERZ
Dokumenty zamieszczone na stronie BIP mają mozliwość być czytane poprzez oprogramowanie do czytania tesktu.