ZARZĄDZENIE NR MOPR -1.0015.4.2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 01.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019. (do pobrania w formacie PDF wielkość 3,5Mb)

Treść Zarzązenia MOPR -1.0015.4.2019 (do pobrania w formacie DOC wielkość 500kB)

Obowiązek Informacyjny

  1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity DZ.U. z dnia 30.06. 2015 r. poz. 926)
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych / Dz.U. nr 230 poz.1694 z późniejszymi zmianami/ 

 


  1. , Wniosek o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym – pobieranie z serwisu zewnętrznego BIP Poznań
Dokumenty zamieszczone na stronie BIP mają mozliwość być czytane poprzez oprogramowanie do czytania tesktu.