Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 kwietnia br. wszyscy pracownicy Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych będę uczestniczyć w szkoleniu pt. „Warsztaty projektowe odbywające się w ramach projektu "Urząd Dostępny! Vol.2". 

W związku z powyższym, w tym dniu sekcja będzie nieczynna. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Proszę o ewentualne pozostawienie dokumentów w kancelarii MOPR ul. Cześnikowska 18
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu już w dniu 17 kwietnia br.

 


Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON przyjął dokument pod nazwą "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku". Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

W związku z tym wnioski wraz z załącznikami dotyczące  MODUŁU II są do pobrania w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, przy ulicy Cześnikowskiej 18 -pokój nr 9, oraz na stronie internetowej  www.mopr.poznan.pl- kafelek "Aktywny Samorząd"

Wnioski dotyczące MODUŁU I będzie można składać w terminie od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. w siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9 

Wnioski dotyczące MODUŁU II 

 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019 będzie można składać do dnia 31 marca 2019 roku siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9.
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020 będzie można składać od dnia 1 września 2019 r. do dnia 10 października 2019 roku siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9.

 

 

 

 

MODUŁ II

wnioski można składać w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój 9:

 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019 – do dnia 31 marca 2019 r.,
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020 – od dnia 1 września 2019 r. do dnia 10 października 2019 r.
 1. Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów uzyskania wykształcenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym –(format DOC) 
  Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów uzyskania wykształcenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym –(format PDF)
 2. Zaświadczenie z uczelni -(format DOC)
  Zaświadczenie z uczelni -(format PDF)
 3. Oświadczenie o wysokości dochodów – (format DOC)
  Oświadczenie o wysokości dochodów – (format PDF)
 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania – (format DOC)
  Oświadczenie o miejscu zamieszkania – (format PDF)
 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu – (format DOC)
  Zaświadczenie o zatrudnieniu – (format PDF)
 6. Zaświadczenie lekarskie – (format DOC)
  Zaświadczenie lekarskie – (format PDF)
 7. Oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego – (format DOC)
  Oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego – (format PDF)
 8. Oświadczenie pełnomocnika – (format DOC)
  Oświadczenie pełnomocnika – (format PDF)
 9. Obowiązek informacyjny – (format DOC)
  Obowiązek informacyjny – (format PDF)

Dokumenty programowe: