Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON zgodnie z uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. przyjął  zmodyfikowany dokument pt."Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku". 

W znowelizowanych w roku bieżącym Kierunkach (……) wprowadzono zadanie C-1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym , która jest adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia ) lub osób za znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym  

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.


Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON przyjął dokument pod nazwą "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku". Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

W związku z tym wnioski wraz z załącznikami dotyczące  MODUŁU II są do pobrania w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, przy ulicy Cześnikowskiej 18 -pokój nr 9, oraz na stronie internetowej  www.mopr.poznan.pl- kafelek "Aktywny Samorząd"

Wnioski dotyczące MODUŁU I będzie można składać w terminie od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. w siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9 

Wnioski dotyczące MODUŁU II 

 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019 będzie można składać do dnia 31 marca 2019 roku siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9.
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020 będzie można składać od dnia 1 września 2019 r. do dnia 10 października 2019 roku siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9.

MODUŁ I

 1. Wniosek  (w formacie DOC)
  Wniosek  (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki / (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu/ (w formacie DOC)
  Załącznik. nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu (w formacie PDF) 
 5. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 7. Obowiązek informacyjny AS 2019
 1. Wniosek  (w formacie DOC)
  Wniosek  (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki / (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu/ (w formacie DOC)
  Załącznik. nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu (w formacie PDF) 
 5. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 7. Obowiązek informacyjny AS 2019
 1. Wniosek  (w formacie DOC)
  Wniosek  (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki / (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu/ (w formacie DOC)
  Załącznik. nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu (w formacie PDF) 
 5. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Załącznik nr 5 /oświadczenie dotyczące wsparcia tłumacza migowego/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 5 /oświadczenie dotyczące wsparcia tłumacza migowego/ (w formacie PDF)
 7. Obowiązek informacyjny AS 2019
 1. Wniosek  (w formacie DOC)
  Wniosek  (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki / (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu/ (w formacie DOC)
  Załącznik. nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu (w formacie PDF) 
 5. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 7. Obowiązek informacyjny AS 2019
 1. Wniosek  (w formacie DOC)
  Wniosek  (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki / (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu/ (w formacie DOC)
  Załącznik. nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu (w formacie PDF) 
 5. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie dot. wzrok/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie dot. wzrok/ (w formacie PDF)
 7. Załącznik nr 5a /zaświadczenie lekarskie dot. kończyny górne/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 5a /zaświadczenie lekarskie dot. kończyny górne/ (w formacie PDF)
 8. Obowiązek informacyjny AS 2019
 1. Wniosek  (w formacie DOC)
  Wniosek  (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki / (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu/ (w formacie DOC)
  Załącznik. nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu (w formacie PDF) 
 5. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 7. Obowiązek informacyjny AS 2019
 1. Wniosek  (w formacie DOC)
  Wniosek  (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki / (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu/ (w formacie DOC)
  Załącznik. nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu (w formacie PDF) 
 5. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 7. Obowiązek informacyjny AS 2019
 1. Wniosek  (w formacie DOC)
  Wniosek  (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki / (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu/ (w formacie DOC)
  Załącznik. nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu (w formacie PDF) 
 5. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 7. Obowiązek informacyjny AS 2019
 1. Wniosek  (w formacie DOC)
  Wniosek  (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki / (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu/ (w formacie DOC)
  Załącznik. nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu (w formacie PDF) 
 5. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Obowiązek informacyjny AS 2019
MODUŁ I OBSZAR C ZADANIE 1 Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznymUwaga: wnioski o pomoc w zakupie wózka elektrycznego można składać do dnia 30 września 2019 roku.
 1. Wniosek  (w formacie DOC)
  Wniosek  (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki / (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu/ (w formacie DOC)
  Załącznik. nr 3 /oświadczenie o zatrudnieniu (w formacie PDF) 
 5. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Załącznik nr 5 / zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 5 / zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 7. Załącznik nr 6 / oferta/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 6 / oferta/ (w formacie PDF)
 8. Obowiązek informacyjny AS 2019
 1. Wniosek  (w formacie DOC)
  Wniosek  (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki / (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu/ (w formacie DOC)
  Załącznik. nr 3 /oświadczenie o zatrudnieniu (w formacie PDF) 
 5. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Obowiązek informacyjny AS 2019
 1. Wniosek  (w formacie DOC)
  Wniosek  (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki / (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu/ (w formacie DOC)
  Załącznik. nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu (w formacie PDF) 
 5. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 7. Informacja (w formacie DOC)
 8. Oferta (w formacie DOC)
 9. Kosztorys (w formacie DOC)
 10. Obowiązek informacyjny AS 2019
 1. Wniosek  (w formacie DOC)
  Wniosek  (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki / (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu/ (w formacie DOC)
  Załącznik. nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu (w formacie PDF) 
 5. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 7. Informacja (w formacie DOC)
 8. Oferta (w formacie DOC)
 9. Kosztorys (w formacie DOC)
 10. Obowiązek informacyjny AS 2019
 1. Wniosek  (w formacie DOC)
  Wniosek  (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki / (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu/ (w formacie DOC)
  Załącznik. nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu (w formacie PDF) 
 5. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 5 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 7. Obowiązek informacyjny AS 2019
 1. Wniosek  (w formacie DOC)
  Wniosek  (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki / (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o pobieraniu nauki/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu/ (w formacie DOC)
  Załącznik. nr 3 / oświadczenie o zatrudnieniu (w formacie PDF) 
 5. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Załącznik nr 5 /zaświadczenie placówki edukacyjnej/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 5 /zaświadczenie placówki edukacyjnej/ (w formacie PDF)
 7. Obowiązek informacyjny AS 2019

MODUŁ II

wnioski można składać w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój 9:

 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019 – do dnia 31 marca 2019 r.,
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020 – od dnia 1 września 2019 r. do dnia 10 października 2019 r.
 1. Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów uzyskania wykształcenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym –(format DOC) 
  Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów uzyskania wykształcenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym –(format PDF)
 2. Zaświadczenie z uczelni -(format DOC)
  Zaświadczenie z uczelni -(format PDF)
 3. Oświadczenie o wysokości dochodów – (format DOC)
  Oświadczenie o wysokości dochodów – (format PDF)
 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania – (format DOC)
  Oświadczenie o miejscu zamieszkania – (format PDF)
 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu – (format DOC)
  Zaświadczenie o zatrudnieniu – (format PDF)
 6. Zaświadczenie lekarskie – (format DOC)
  Zaświadczenie lekarskie – (format PDF)
 7. Oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego – (format DOC)
  Oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego – (format PDF)
 8. Oświadczenie pełnomocnika – (format DOC)
  Oświadczenie pełnomocnika – (format PDF)
 9. Obowiązek informacyjny – (format DOC)
  Obowiązek informacyjny – (format PDF)

Dokumenty programowe: