Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON przyjął dokument pod nazwą "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 roku". Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

W związku z tym wnioski wraz z załącznikami dotyczące MODUŁU I i  MODUŁU II są do pobrania w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, przy ulicy Cześnikowskiej 18 -pokój nr 9 i 11, oraz na stronie internetowej  www.mopr.poznan.pl- kafelek "Aktywny Samorząd"

Wnioski dotyczące MODUŁU I będzie można składać w terminie od 1 czerwca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. w siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9 i 11; wnioski będą dostępne do pobrania ze strony i siedziby MOPR – ul. Cześnikowska 18 od połowy maja 2018 roku

Wnioski dotyczące MODUŁU II 

 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018 będzie można składać od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 roku siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9.
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019 będzie można składać od dnia 1 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 roku siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9. 

MODUŁ I


MODUŁ II

wnioski można składać w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój 9:

 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018 – od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r.,
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019 – od dnia 1 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 r.
 1. Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów uzyskania wykształcenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym –(format DOC)

   

   

  Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów uzyskania wykształcenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym –(format PDF)

 2. Zaświadczenie z uczelni -(format DOC)
  Zaświadczenie z uczelni -(format PDF)

 3. Oświadczenie o wysokości dochodów – (format DOC)
  Oświadczenie o wysokości dochodów – (format PDF)

 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (format DOC)
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (format PDF)
   
 5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania – (format DOC)
  Oświadczenie o miejscu zamieszkania – (format PDF)
   
 6. Zaświadczenie o zatrudnieniu – (format DOC)
  Zaświadczenie o zatrudnieniu – (format PDF)
   
 7. Zaświadczenie lekarskie – (format DOC)
  Zaświadczenie lekarskie – (format PDF)
   
 8. Oświadczenie pełnomocnika – (format DOC)
  Oświadczenie pełnomocnika – (format PDF)

Dokumenty programowe: