Uwaga zmiana terminu wydawania druków wniosków.
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie i stosowanie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, wnioski dotyczące realizacji zadań z zakresu Modułu I –  Programu „Aktywny Samorząd” będą dostępne w siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18 oraz na www. mopr.poznan.pl (kafelek „Aktywny samorząd”) od dnia 28 maja 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON przyjął dokument pod nazwą "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 roku". Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

W związku z tym wnioski wraz z załącznikami dotyczące MODUŁU I i  MODUŁU II są do pobrania w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, przy ulicy Cześnikowskiej 18 -pokój nr 9 i 11, oraz na stronie internetowej  www.mopr.poznan.pl- kafelek "Aktywny Samorząd"

Wnioski dotyczące MODUŁU I będzie można składać w terminie od 1 czerwca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. w siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9 i 11

Wnioski dotyczące MODUŁU II 

 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018 będzie można składać od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 roku siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9.
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019 będzie można składać od dnia 1 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 roku siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9.

MODUŁ I

 1. Wniosek dla dziecka/podopiecznego (w formacie DOC)
  Wniosek dla dziecka/podopiecznego (w formacie PDF)
 2. Wniosek dla osoby dorosłej (w formacie DOC)
  Wniosek dla osoby dorosłej (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 1 / zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych / (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych / (w formacie PDF)
 5. Załącznik nr 3 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik. nr 3 A1 oświadczenie o dochodach (w formacie PDF) 
 6. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 1. Wniosek dla osoby dorosłej (w formacie DOC)
  Wniosek dla osoby dorosłej (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 / zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 / zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2  /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2  /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 3 / oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 1. Wniosek dla dziecka/podopiecznego (w formacie DOC)
  Wniosek dla dziecka/podopiecznego (w formacie PDF)
 2. Wniosek dla osoby dorosłej (w formacie DOC)
  Wniosek dla osoby dorosłej (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 1a /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1a /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 1b /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1b /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 5. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ (w formacie PDF)
 6. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 7. Załącznik nr 4 /oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 /oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 1. Wniosek dla dziecka/podopiecznego (w formacie DOC)
  Wniosek dla dziecka/podopiecznego (w formacie PDF)
 2. Wniosek dla osoby dorosłej (w formacie DOC)
  Wniosek dla osoby dorosłej (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 1a /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1a /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 1b /zaświadczenie lekarskie (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1b /zaświadczenie lekarskie (w formacie PDF)
 5. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ (w formacie PDF)
 6. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 7. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 1. Wniosek dla dziecka/podopiecznego (w formacie DOC)
  Wniosek dla dziecka/podopiecznego (w formacie PDF)
 2. Wniosek dla osoby dorosłej (w formacie DOC)
  Wniosek dla osoby dorosłej (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 / oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 / oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 5. Załącznik nr 4 /oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 /oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 1. Wniosek dla osoby dorosłej (w formacie DOC)
  Wniosek dla osoby dorosłej (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 5. Załącznik nr 4 /oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 /oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Informacja (w formacie DOC)
  Informacja (w formacie PDF)
 7. Oferta (w formacie DOC)
  Oferta (w formacie PDF)
 8. Kosztorys (w formacie DOC)
  Kosztorys (w formacie PDF)
 1. Wniosek dla osoby dorosłej (w formacie DOC)
  Wniosek dla osoby dorosłej (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 1 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 1 /zaświadczenie lekarskie/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ (w formacie PDF)
 4. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)
 5. Załącznik nr 4 /oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 4 /oświadczenie pełnomocnika/ (w formacie PDF)
 6. Informacja (w formacie DOC)
  Informacja (w formacie PDF)
 7. Oferta (w formacie DOC)
  Oferta (w formacie PDF)
 8. Kosztorys (w formacie DOC)
  Kosztorys (w formacie PDF)
 1. Wniosek dla osoby dorosłej (w formacie DOC)
  Wniosek dla osoby dorosłej (w formacie PDF)
 2. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ (w formacie DOC)
  Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ (w formacie PDF)
 3. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ w formacie DOC)
  Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ (w formacie PDF)

 


MODUŁ II

wnioski można składać w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój 9:

 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018 – od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r.,
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019 – od dnia 1 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 r.
 1. Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów uzyskania wykształcenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym –(format DOC) 
  Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów uzyskania wykształcenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym –(format PDF)
 2. Zaświadczenie z uczelni -(format DOC)
  Zaświadczenie z uczelni -(format PDF)
 3. Oświadczenie o wysokości dochodów – (format DOC)
  Oświadczenie o wysokości dochodów – (format PDF)
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (format DOC)
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (format PDF)
 5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania – (format DOC)
  Oświadczenie o miejscu zamieszkania – (format PDF)
 6. Zaświadczenie o zatrudnieniu – (format DOC)
  Zaświadczenie o zatrudnieniu – (format PDF)
 7. Zaświadczenie lekarskie – (format DOC)
  Zaświadczenie lekarskie – (format PDF)
 8. Oświadczenie pełnomocnika – (format DOC)
  Oświadczenie pełnomocnika – (format PDF)

Dokumenty programowe: