Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON przyjął dokument pod nazwą „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2016 roku. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, iż wnioski można składać od dnia 1 czerwca 2016 do do dnia 30 sierpnia 2016 roku przy ul. Cześnikowskiej 18 pok. nr 9 i 11. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Ośrodka www.mopr.poznan.pl lub w siedzibie przy ul. Cześnikowskiej 18.


MODUŁ I

wnioski można składać w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój 9:

 1. Wniosek dla dziecka/podopiecznego – POBIERZ
 2. Wniosek dla osoby dorosłej – POBIERZ
 3. Załącznik nr 1 / zaświadczenie lekarskie/ – POBIERZ
 4. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/- POBIERZ 
 5. Załącznik nr 3 / oświadczenie o dochodach/ – POBIERZ
 6. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ – POBIERZ
 1. Wniosek dla osoby dorosłej – POBIERZ
 2. Załącznik nr 1 / zaświadczenie lekarskie/  – POBIERZ 
 3. Załącznik nr 2  /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/   – POBIERZ 
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o dochodach/  – POBIERZ 
 1. Wniosek dla dziecka/podopiecznego – POBIERZ
 2. Wniosek dla osoby dorosłej – POBIERZ
 3. Załącznik nr 1a /zaświadczenie lekarskie/ – POBIERZ
 4. Załącznik nr 1b /zaświadczenie lekarskie/- POBIERZ
 5. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ – POBIERZ
 6. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ – POBIERZ
 7. Załącznik nr 4 /oświadczenie pełnomocnika/ – POBIERZ
 1. Wniosek dla dziecka/podopiecznego – POBIERZ
 2. Wniosek dla osoby dorosłej – POBIERZ
 3. Załącznik nr 1a /zaświadczenie lekarskie/ – POBIERZ
 4. Załącznik nr 1b /zaświadczenie lekarskie – POBIERZ
 5. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ – POBIERZ
 6. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ – POBIERZ
 7. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/ – POBIERZ 
 1. Wniosek dla dziecka/podopiecznego – POBIERZ
 2. Wniosek dla osoby dorosłej – POBIERZ
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ – POBIERZ
 4. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ – POBIERZ
 5. Załącznik nr 4 /oświadczenie pełnomocnika/ – POBIERZ
 1. Wniosek dla osoby dorosłej – POBIERZ
 2. Załącznik nr 1 /zaświadczenie lekarskie/ – POBIERZ
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ – POBIERZ
 4. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ – POBIERZ
 5. Załącznik nr 4 /oświadczenie pełnomocnika/ – POBIERZ 
 6. Oferta i kosztorys
 1. Wniosek dla osoby dorosłej – POBIERZ
 2. Załącznik nr 1 /zaświadczenie lekarskie/ – POBIERZ
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ – POBIERZ
 4. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ – POBIERZ
 5. Załącznik nr 4 /oświadczenie pełnomocnika/ – POBIERZ
 6. Oferta i kosztorys
 1. Wniosek dla osoby dorosłej – POBIERZ
 2. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/ POBIERZ 
 3. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/ POBIERZ  

Wnioski wraz z załącznikami dotyczące MODUŁU II „Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym” są do pobrania w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój 9 oraz na stronie internetowej www.mopr.poznan.pl – kafelek „Aktywny Samorząd”. 

MODUŁ II

wnioski można składać w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój 9:

 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2015/2016 – od dnia 10 marca 2016 r. do dnia 30 marca 2016 r.,
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2016/2017 – od dnia 1 września 2016 r. do dnia 10 października 2016 r.
 1. Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów uzyskania wykształcenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym –POBIERZ (format DOC) lub plik w formacie PDF POBIERZ (format PDF)
 2. zaświadczenie z uczelni – POBIERZ
 3. oświadczenie o wysokości dochodów – POBIERZ
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ
 5. oświadczenie o miejscu zamieszkania – POBIERZ
 6. zaświadczenie o zatrudnieniu – POBIERZ
 7. zaświadczenie lekarskie – POBIERZ
 8. oświadczenie pełnomocnka – POBIERZ

Dokumenty programowe:

 • Tekst programu "Aktywny samorząd"  POBIERZ
 • Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2016 roku  POBIERZ
 • Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu Aktywny Samorząd  POBIERZ