Informacje ogólne

nr telefonów do sekcji:

tel.: 61 860 99 32, 61 860 99 30

fax.: 61 860 99 28

Wszystkie wnioski można pobrać przy ul.Cześnikowskiej 18, pokój 9 i 11 w ramach godzin urzędowania lub z tej strony internetowej w zakładce „druki do pobrania”.

Realizujemy zadania tylko i wyłącznie dla osób niepełnosprawnych czyli takich, które posiadają orzeczenie o dowolnej grupie inwalidzkiej.

Z orzeczeniem i złożonym odpowiednim wnioskiem (szczegóły niżej) można u nas starać się o dofinansowanie do:

Likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
Likwidacji barier architektonicznych
Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Pobytu na turnusie rehabilitacyjnym

Link do wyszukiwarki ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne

Link do wyszukiwarkiorganizatorów turnusów rehabilitacyjnych