Umowa na usługę przewozu osób z niepełnosprawnościami, w systemie ,,radio taxi”,  będących mieszkańcami Miasta Poznania będzie realizowana  przez Firmę Euro Taxi z Poznania od dnia 01.05.2019r. do 14.05.2021r. od poniedziałku do niedzieli 24h/dobę. Zamawiać przewóz można  z minimalnie  24-godzinnym wyprzedzeniem na centralę o nr tel. 61 8 111 111 lub mailowo centrala@euro-taxi.com.pl .

Cennik usługi:
1.     opłata początkowa  – 5,20zł
2.     opłata za 1km na terenie miasta Poznania w  godz. od 6.00-22.00 od poniedziałku do soboty oraz niedziele i święta  – 2,00zł
3.     opłata za 1km na terenie miasta Poznania w  godz. od 22.00-6.00 od poniedziałku do soboty oraz niedziele i święta –  3,00zł
4.     opłata za 1km poza terenem miasta Poznania w  godz. od 6.00-22.00 od poniedziałku do soboty oraz niedziele i święta – 2,00zł
5.     opłata za 1km poza  terem miasta Poznania w  godz. od 22.00-6.00 od poniedziałku do soboty  oraz niedziele i święta –  3,00zł
6.     opłata za 1 h postoju (dotyczy postoju w trakcie realizacji usługi, liczone w minutach) – 28,00zł
7.     opłata za podstawienie pojazdu na terenie miasta Poznania –  20,00zł