Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 1. Agnieszka Wiśniewska-Król – stanowisko do spraw profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania;
 2. Iwona Garczyńska – stanowisko do spraw uzależnień w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania;
 3. Krystyna Wirkowska-Wróbel – stanowisko do spraw organizacji szkół i placówek oświatowych w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania;
 4. Magdalena Jakuczun – psycholog w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu;
 5. Maria Cieślak – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 4 w Poznaniu;
 6. Anna Schlegel – pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Poznaniu;
 7. Jakub Więcław – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Poznaniu;
 8. Piotr Czajka – kierownik działu wsparcia specjalistycznego w MOPR w Poznaniu;
 9. Dorota Grawenda-Banaszak – pracownik socjalny do spraw przemocy w rodzinie w Filii Nowe Miasto MOPR w Poznaniu;
 10. Izabela Miętkowska – pracownik socjalny do spraw przemocy w rodzinie w Filii Jeżyce MOPR Poznaniu;
 11. Joanna Pijacka – pracownik socjalny do spraw przemocy w rodzinie w Filii Stare Miasto MOPR w Poznaniu;
 12. Marta Kempińska – stanowisko do spraw organizacji usług wspierających rodzinę w MOPR w Poznaniu;
 13. Agnieszka Holajda – przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu;
 14. Marzena Boligłowa – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu;
 15. Sylwia Stańko – specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu;
 16. Małgorzata Tamborska – asystent Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu;
 17. Piotr Wojnowski – kurator specjalista Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
 18. Hieronim Mazurek – prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;
 19. Jolanta Plens-Gałąska – sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu;
 20. Anna Lewandowska – psycholog w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
 21. Joanna Wyciechowska – pedagog w Stowarzyszeniu Pogotowie Społeczne;
 22. Tomasz Posłuszny – członek zespołu merytorycznego Fundacji Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej;
 23. Jolanta Graczyk-Ögdem – przewodnicząca zarządu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka;
 24. Marzena Affeldt – prezes Fundacji „Dziecko w Centrum”;
 25. Anna Wilińska-Zelek – członek zespołu prawnego Fundacji „Dziecko w Centrum”;
 26. Beata Granops – psycholog terapeuta w Fundacji na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci „Zero-Pięć”;
 27. Joanna Kęcińska – kierownik Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Signum Caritatis w Caritas Archidiecezji Poznańskiej.