Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 8 grudnia 2016r.

Protokół – załącznik 1

———————————————————————————————————————————–

Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 8 września 2016  wraz z plikami do pobrania:

Protokół – załącznik 1
Kreatywnie do zmiany standardów pracy grupy roboczej – podsumowanie warsztatu – załącznik 2
Zmiany Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – załącznik 3

———————————————————————————————————————————–

Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 7 czerwca 2016 r. wraz z plikami do pobrania:

Protokół – Protokół-posiedzenia-ZI-w-dniu-07.06..2016
Załącznik do protokołu – Istotne zmiany legislacyjne w 2015 oraz 2016 roku – załącznik 2

————————————————————————————————————————————

Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 10 marca 2016 r. wraz z plikami do pobrania:

Protokół – Protokół-posiedzenia-ZI-w-dniu-10.03.2016
Załącznik do protokołu –Materiał „Szczególne środki ochrony niektórych kategorii pokrzywdzonych” – załącznik nr 2
Załącznik do protokołu – Prezentacja „Zmiany Standardów pracy grupy robaczej – propozycje”.– załącznik nr 3

———————————————————————————————————————————–

Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 2 grudnia 2015 r. 

Protokół – Protokół
Załącznik do protokołu –Materiał prezentowany podczas z posiedzenia ZI – Fundacja Pozytywne Zmiany – załącznik 2
Załącznik do protokołu  – Art. 207 k. k. – znęcanie się nad osoba najbliższą – monitroring śląskich sądów. Raport monitoringu – załącznik 3

———————————————————————————————————————————–

Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 16 września 2015r.

Protokół posiedzenia ZI w dniu 16.09.2015r.
Załącznik do protokołu – Prezentacja dotycząca analizy porównawczej danych liczbowych z realizacji procedury „Niebieskie Karty” – załącznik 2
Załącznik do protokołu – Prezentacja nt. działań Fundacji Zero-Pięć – załacznik 3
Załącznik do protokołu – Prezentacja nt. działalności Fundacji Dziecko w Centrum – załącznik 4

——————————————————————————————————————————-

Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 15 czerwca 2015r. wraz z plikami do pobrania:

– załącznik 1 – Protokół

– załącznik 2 – Załącznik do protokołu-wersja robocza sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020” za 2014r.

-załącznik 3 – Załącznik do protokołu- załącznik do sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020” za 2014r. 

——————————————————————————————————————————-

W dniu 18 marca 2015r. na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęto uchwałą nr 1/2015 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Poznaniu – Plan działań na 2015r. w ramach realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 

Załącznik do uchwały -harmonogram

——————————————————————————————————————————

Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 18 marca 2015r. (Protokół do pobrania) (Załącznik do protokołu)

—————————————————————————————————————————-

Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 20 stycznia 2015r. (Protokół do pobrania)
—————————————————————————————————————————-

Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 19 sierpnia 2014r. (protokół do pobrania)

—————————————————————————————————————————-

W dniu 20 maja 2014r. odbyło się posiedzenie zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (protokół do pobrania)

———————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

W dniu 27 lutego 2014r. na posiedzeniu zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęto uchwałą nr 2/2014/ZP Zespołu Podstawowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Standardy pracy grupy roboczej” w celu ujednolicenia sposobu postępowania członków grupy roboczej – w tym koordynatorów grupy – w zakresie inicjowania i prowadzenia pracy grupy roboczej.

dokumenty do pobrania:

treść uchwały – Standardy pracy grupy roboczej,

załącznik do uchwały – Standardów pracy grupy roboczej,

załącznik nr 1. do standardów – protokół ustaleń dotyczących wyznaczenia koordynatora grupy roboczej,

załącznik nr 2. do standardów – ustanowienie składu grupy roboczej na wniosek koordynatora,

załącznik nr 3. do standardów – ustanowienie składu grupy roboczej w przypadku realizacji działań koordynatora grupy roboczej przez lidera sekcji,

załącznik nr 4. do standardów – wzór zaproszenia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie na posiedzenie grupy roboczej,

załącznik nr 5. do standardów – wzór wezwania osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na posiedzenie grupy roboczej,

załącznik nr 6. do standardów – protokół posiedzenia grupy roboczej w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

załącznik nr 7. do standardów – informacja grupy roboczej o zakończeniu działań).

————————————————————————————————————————————–

W dniu 27 lutego 2014r. na posiedzeniu zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęto uchwałą nr 1/2014/ZP Zespołu Podstawowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Harmonogram działań na 2014r. dla realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020”. Niniejszy harmonogram zawiera propozycje działań (oznaczone pogrubioną czcionką), które będą realizowane w bieżącym roku kalendarzowym przez poznańskie podmioty działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

(dokumenty do pobrania: treść uchwały – harmonogram, załącznik do uchwały – harmonogram)

—————————————————————————————————————————————

W dniu 27 lutego 2014r. odbyło się trzynaste posiedzenie zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (protokół do pobrania)

————————————————————————————————————————————-

W dniu 12 grudnia 2013r. odbyło się dwunaste posiedzenie zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (protokół do pobrania)

————————————————————————————————————————-

W dniu 19 września 2013r. odbyło się jedenaste posiedzenie zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (protokół do pobrania)

W dniu 25 czerwca 2013r. odbyło się dziesiąte posiedzenie zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (protokół do pobrania) (standardy) (notatka)

W dniu 11 kwietnia 2013r. na posiedzeniu zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęto uchwałą nr 1/2013/ZP Zespołu Podstawowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Harmonogram działań na 2013r. dla realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020”. Niniejszy harmonogram zawiera propozycje działań (oznaczone pogrubioną czcionką), które będą realizowane w bieżącym roku kalendarzowym przez poznańskie podmioty działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (dokumenty do pobrania: treść uchwały, załącznik do uchwały)

W dniu 11 kwietnia 2013r. odbyło się dziewiąte posiedzenie zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (protokół do pobrania)

W dniu 14 marca 2013r. odbyło się spotkanie poświęcone tematyce „Rodzinnej pieczy zastępczej w Poznaniu a sytuacji małego dziecka” w odniesieniu do ustaleń zawartych podczas spotkania z przedstawicielami placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Poznania przeprowadzonego w dniu 29 stycznia 2013r. Za cel spotkania przyjęto – określenie działań wobec sytuacji braku miejsc dla dzieci interwencyjnie odbieranych z rodziny. (notatka do pobrania)

W dniu 29 stycznia 2013r. z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Poznania. Za cel spotkania przyjęto – omówienie sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka i w konsekwencji potrzebę zapewnienia mu opieki w placówce opiekuńczo – wychowawczej (notatka do pobrania).

W dniu 18 grudnia 2012r. odbyło się ósme posiedzenie zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (protokół do pobrania)

W dniu 26 lipca 2012r. odbyło się siódme posiedzenie zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (protokół do pobrania)

W dniu 13 czerwca 2012r. odbyło się szóste posiedzenie zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (protokół do pobrania)

W dniu 24 kwietnia 2012r. odbyło się piąte posiedzenie zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (protokół do pobrania)

W dniu 13 marca 2012r. na posiedzeniu zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęto Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020. Niniejszy harmonogram zawiera propozycje działań (oznaczone pogrubioną czcionką), które będą realizowane w bieżącym roku kalendarzowym przez poznańskie podmioty działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (dokument do pobrania)

W dniu 13 marca 2012r. odbyło się czwarte posiedzenie zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (protokół do pobrania)

W dniu 27 stycznia 2012r. odbyło się trzecie posiedzenie zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (protokół do pobrania)

W dniu 15 grudnia 2011r. odbyło się drugie posiedzenie zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (protokół do pobrania)

W dniu 2 listopada 2011r. odbyło się pierwsze posiedzenie sekcji w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (protokół do pobrania), które było kontynuowane w dniu 18 listopada 2011r. (protokół do pobrania)

W dniu 18 października 2011r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (protokół do pobrania), które było kontynuowane w dniu 22 listopada 2011r. (protokół do pobrania)