Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Poznania

Informacje zawarte w tej części są adresowane do:

  • osób, które potrzebują pomocy w związku z występowaniem przemocy w rodzinie,
  • instytucji udzielających pomocy i wsparcia,
  • członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • innych osób zainteresowanych problematyką.

Animowany baner projektu przemoc w rodzinie