[fblike]

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie „De Facto” w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych, Okręg Wielkopolski realizuje projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze specjalnymi potrzebami z Wielkopolski” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (dale zwanego WRPO) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7.  Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się założeniami projektu  i do udziału. 

Ogłoszenie rekrutacji plik DOCX 453 kB

Ankieta Kandydata plik DOCX 448 kB