• W 2006r. Program Pomocy Rodzinie z Problemem Alkoholowym został wyróżniony Listem Gratulacyjnym Ministra Pracy i Polityki Społecznej za opracowanie i wdrożenie programu społecznego ukierunkowanego na rozwiązywanie problemu alkoholizmu. (poniżej)
  • W 2009 roku zadanie Dziecko pod Parasolem Prawa jako jeden z trzech projektów w kraju dotarło do finału prestiżowego konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2009 – Usługi Społeczne” i otrzymało wyróżnienie specjalne.
  • Zadanie Dziecko pod Parasolem Prawa zostało zgłoszone do Europejskiej Nagrody Prewencji Kryminalnej (ECPA), która przyznawana jest przez Europejską Radę Prewencji Kryminalnej i dotyczy zapobiegania i/lub ograniczania przestępczości pospolitej lub poczucia strachu związanego z przestępczością mieszcząc się w ramach tematu wybranego przez Kraj Członkowski.

 

Lista gratulacyjny od Minister Pracy i Polityki Społecznej o treści

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Anna Kalata
Realizatorzy
„ Programu Pomocy Rodzinie z Problemem Alkoholowym"
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu


Pani Bożena Ławrynowicz,
Pani Magdalena Szutarska, Pani Justyna Poznańska,
Pani Joanna Staniszewska,
Pani Aleksandra Chodecka,
Pani Katarzyna Lewicka – Pańczak,
Pani Ewa Matczak-Doniagala, Pani Marlena Pelczar,
Pani Katarzyna Malak, Pani Iwona Cygańska,
Pani Anna Żak-Amborska, Pani Danuta Łuczak Pani Małgorzata Wianccka – Nowak

LIST GRATULACYJNY
Szanowni Państwo,
Gratuluję Państwu wspaniałych osiągnięć w dziedzinie pomocy społecznej.
Działalność Państwa, nowatorskie, niekonwencjonalne metody pracy, dobrze służą realizacji zadań z zakresu wspierania najsłabszych grup społecznych i aktywizowania jednostek, rodzin oraz środowiska lokalnego do rozwiązywania trudnych problemów społecznych.
Serdecznie dziękuję za osobiste zaangażowanie i wkład pracy wniesiony w realizację zadań pomocy społecznej. Życzę dalszych sukcesów.
Łączę wyrazy szacunku

list_grat_alk