Program Wsparcia Rodziny

ul. Matejki 50
60 – 770 Poznań

Kierownik Zespołu:
Anna Rossowska-Gródzińska 061 878 57 61
E-mail: anna_rossowska-grodzinska@mopr.poznan.pl