W naszej ofercie znajdą się spotkania indywidualne, grupowe oraz inne formy pomocy, które zostały zaprojektowane dla różnych grup wiekowych. Udział w nich jest BEZPŁATNY. 
Oferta Programu jest finansowana ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu. 

W ramach Projektu „Poradnictwo specjalistyczne i terapia”

KONSULTACJE: służą rozpoznaniu, zebraniu najważniejszych informacji o sytuacji życiowej  i psychologicznej klienta. Ich celem jest omówienie aktualnie doświadczanego problemu i interwencji związanej z przeżyciem przykrego wydarzenia; służą też przedstawieniu oferty pomocy specjalistycznej w PWR/ dostarczenie informacji o placówkach świadczących określoną formę pomocy.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE łączy częściowo powyższe działanie mające ułatwić radzenie sobie z już istniejącymi problemami, trudnościami poprzez uświadomienie ewentualnych przyczyn pojawienia się danego problemu. Stanowi ciągłość działań począwszy od rozpoznania oczekiwań klienta, diagnozy, ustalenia celów współpracy poprzez realizację skonstruowanego indywidualnego planu pomocy.

Pomoc specjalistyczna obejmuje następujące formy:
a)    Poradnictwo specjalistyczne indywidualne realizowane poprzez m. in. psychoedukację, motywowanie do zmiany
b)    Poradnictwo specjalistyczne grupowe realizowane jest poprzez:

  • zajęcia stacjonarne (warsztaty psychologiczne, kreatywne spotkania rodzinne, itp
  • wyjazdowe 

TERAPIA  będąca świadomym i celowym oddziaływaniem, wykorzystującym kompetencje terapeuty w procesie niesienia pomocy zmierzające do przywrócenia pożądanych cech osobowościowo-poznawczych oraz zachowań. 

Usługa realizowana jest w formie spotkań:

  1. indywidualnych
  2. rodzinnych lub par
  3. grupowych (np. grupa DDA)

Uzupełnieniem działań w ramach projektu są działania związane z pracą wolontarystyczną, których podstawowym celem jest udzielanie pomocy dzieciom w lekcjach, spędzanie z nimi czasu wolnego, dowóz dzieci na zajęcia grupowe odbywające się w siedzibie programu, pomoc w prowadzeniu zajęć grupowych oraz w czasie trwania wyjazdów terapeutyczno- wypoczynkowych. Wsparcia takiego udzielają wolontariusze, których pozyskuje się dzięki stałej współpracy z  poznańskimi uczelniami. 
W/w działania dedykowane są wyłącznie dla osób korzystających ze wsparcia Programu.