W dniu 18 września 2014 roku w siedzibie filii Piątkowo Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu na os. Władysława Łokietka 104 o godzinie 13.00 odbędzie się pierwsze – po zawarci Paktu na rzecz MLW – spotkanie Zespołu Synergii Lokalnej. Do udziału w spotkaniu zapraszamy sygnatariuszy Paktu na rzecz MLW oraz przedstawicieli podmiotów, które chciałyby przystąpić do Paktu.

Link do pobrania protokół ze spotkaniaprotokół ze spotkania