Link do pobrania Ustawa-o-zatrudnieniu-socjalnym-tj.-2011.pdfDokument 1 –  ustawa o zatrudnieniu socjalnym
Link do pobrania Ustawa-o-spoldzielniach-socjalnych-tj.-2009Dokument 2 – ustawa o spółdzielniach socjalnych
Link do pobrania Ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy-tj.-2013Dokument 3 – ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Link do pobrania Ustawa-o-pomocy-spolecznej-tj.-2013Dokument 4 – ustawa o pomocy społecznej
Link do pobrania Poradnik%20dla%20radnych_ABC_samorzaduDokument 5 – ABC samorządu terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych
Link do pobrania Aktywna_polityka_rynku_pracy_w_Polsce_w_kontekscie_europejskimDokument 6 – Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim
Link do pobrania Dokument 7 - Bezrobocie - między diagnozą a działaniemDokument 7 – Bezrobocie – między diagnozą a działaniem
Link do pobrania Dokument 8 - Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej w świetle badańDokument 8 – Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej w świetle badań
Link do pobrania Dokument 9 - Centrum Integracji Społecznej (CIS) jako podmiot aktywnej polityki społecznej i przedsiębiorstwo społeczne. Case studiesDokument 9 – Centrum Integracji Społecznej (CIS) jako podmiot aktywnej polityki społecznej i przedsiębiorstwo społeczne. Case studies
Link do pobrania Dokument 10 - Determinanty funkcjonowania osoby pozostającej bez pracy oraz uwarunkowania współpracy z pracownikiem socjalnymDokument 10 – Determinanty funkcjonowania osoby pozostającej bez pracy oraz uwarunkowania współpracy z pracownikiem socjalnym
Link do pobrania Dokument 11 - Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia PolakDokument 11 – Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków
Link do pobrania Dokument 12 - Gospodarka społeczna. Już wiemDokument 12 – Gospodarka społeczna. Już wiem
Link do pobrania Dokument 13 - Granica między poradnictwem w pracy socjalnej a poradnictwem specjalistycznym. Aspekt prawny i metodycznyDokument 13 – Granica między poradnictwem w pracy socjalnej a poradnictwem specjalistycznym. Aspekt prawny i metodyczny
Link do pobrania Dokument 14 - Indeks dobrych praktyk w zakresie proponowanych standardów usług i towarzyszących im rozwiązań organizacyjnych adresowanych do beneficjentów z grup docelowychDokument 14 – Indeks dobrych praktyk w zakresie proponowanych standardów usług i towarzyszących im rozwiązań organizacyjnych adresowanych do beneficjentów z grup docelowych
Link do pobrania Dokument 15 - Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - druk 679Dokument 15 – Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – druk 679
Link do pobrania Dokument 16 - Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 r. - druk 738Dokument 16 – Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 r. – druk 738
Link do pobrania Dokument 17 - Instytucja pomocy społecznej. Szanse i kierunki rozwojuDokument 17 – Instytucja pomocy społecznej. Szanse i kierunki rozwoju
Link do pobrania Dokument 18 - Katalog dobrych praktyk w zakresie stosowania standardówDokument 18 – Katalog dobrych praktyk w zakresie stosowania standardów
Link do pobrania Dokument 19 - Komunikat komisji. Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznejDokument 19 – Komunikat komisji. Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej
Link do pobrania Dokument 20 - Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020Dokument 20 – Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020
Link do pobrania Dokument 21 - Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej - wersja z 2013Dokument 21 – Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – wersja z 2013
Link do pobrania Dokument 22 - Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucjiDokument 22 – Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji
Link do pobrania Dokument 23 - Lokalne inicjatywy na rzecz ustalania kryteriów jakości i standaryzacji usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - przykłady dobrych praktykDokument 23 – Lokalne inicjatywy na rzecz ustalania kryteriów jakości i standaryzacji usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania – przykłady dobrych praktyk
Link do pobrania Dokument 24 - Metodologia strategicznego rozwiązywania problemów społecznychDokument 24 – Metodologia strategicznego rozwiązywania problemów społecznych