Panie Piotrze proszę o zamieszczenie w dniu dzisiejszym na stronie internetowej MOPR-u w zakładce „Programy MOPR”, ikona ” Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” załączonej w pliku informacji jako treść strony. Dodatkowo proszę aby została zastąpiona treść tekstu pod „kafelkiem” z „Celem projektu jest ułatwianie dostępu 1135 mieszkańcom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności oraz 302 opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością do wsparcia w zakresie świadczonej opieki w Poznaniu w latach 2017-2018 ” na „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – trwałość projektu” a to co obecnie znajduje się w zakładce/kafelku zostało przeniesione do zakładki „Projekty archiwalne”. Ikona do tego programu proszę aby pozostała taka sama. uslugi-spoleczne-dla-mieszkancow-poznania

link graficzny: symbol przutulonych twarzy, link do strony origram wsparcia rodziny


W ramach naszej działalności świadczymy profesjonalną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i terapeutyczną skierowaną do różnych grup klientów, w zależności od aktualnie przeżywanych problemów

 


link graficzny: symbol znaku STOP, link do strony programu schematom stop


Głównym celem projektu jest skoordynowany system współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń

 


link graficzny: strzałka wskazująca ku wzrostowi, link do strony programu lokalnej współpracy


W trosce o skuteczne przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego dotykającym grupy i osoby zamieszkujące na terenie Poznania zawiązane zostało na terenie miasta partnerstwo lokalne, stanowiące podstawę współpracy na rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej.

 


link graficzny: symbol programu 15+, link do strony projektu kartne +15


Model będzie służyć ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat, w tym szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym (wychowankowie pieczy zastępczej).

 


link graficzny: symbol programu


Celem projektu jest ułatwianie dostępu 1135 mieszkańcom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności oraz 302 opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością do wsparcia w zakresie świadczonej opieki w Poznaniu w latach 2017-2018