Zajęcia realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Harmonogram – część 1

Harmonogram – część 2

Zajęcia realizowane przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Harmonogram

Zajęcia realizowane przez Stowarzyszenie ETAP

Harmonogram

Zajęcia realizowane przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne

Harmonogram – część 1

Harmonogram – część 2