Informacja dla osób zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach Programu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Feniks”

 • Czy to jest propozycja dla mnie?

Tak – jeżeli jesteś osobą niepracującą, z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, masz trudności w znalezieniu pracy, interesuje cię uzupełnienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego i rozwój umiejętności społecznych i osobistych.

 • Ile mi to zajmie czasu?

Program będzie realizowany przez okres max. 12 miesięcy. W sytuacjach szczególnych gdy będziesz potrzebował wsparcia dodatkowego o ewentualnym wydłużeniu decydować będzie koordynator Projektu. Przez pierwsze 4 miesiące będziesz uczestniczyć w obowiązkowych zajęć grupowych i spotkaniach indywidualnych. Po tym okresie przez kolejne miesiące możesz uczestniczyć w dodatkowych działaniach, w tym indywidulanych spotkaniach z doradcami, odbyć szkolenie zawodowe, uczestniczyć w seminarium prawnym, zrealizować staż zawodowy i wraz z trenerem pracy poszukiwać pracy.

 • Gdzie będę musiał dojeżdżać?

Zajęcia odbywać się będą  w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej  Osób Niepełnosprawnych, przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Poznaniu (budynek Głosu Wielkopolskiego – 3 piętro). Kursy zawodowe, staże i praktyki będą prowadzone w różnych miejscach na terenie Poznania. Jeżeli chciałbyś otrzymać pomoc w sfinansowaniu kosztów dojazdu zwróć się w tej sprawie do pracownika Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, ponieważ przewidywane są zwroty kosztów dojazdu na zajęcia dla Uczestników Projektu.

 • W jakich działaniach będę musiał lub mógł uczestniczyć?

Zaplanowane zajęcia dzielą się na obowiązkowe, w tym:

 • Indywidualny Plan Działania (wstępny – z chwilą przystąpienia do projektu, główny – w przeciągu miesiąca od daty przystąpienia do projektu)
 • warsztaty grupowe w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, umiejętności poszukiwania pracy, itp.
 • indywidulane doradztwo zawodowe
 • indywidualne wsparcie specjalisty w zakresie poszukiwania pracy 

oraz zajęcia w których możesz, ale nie musisz uczestniczyć, w tym:

 • szkolenia zawodowe indywidualne
 • szkolenia zawodowe grupowe
 • zatrudnienie wspomagane (wsparcie trenera pracy pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy)
 • konsultacje psychologiczne i doradztwo w zakresie um. osobistych
 • poradnictwo aktywizacyjne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
 • praca nad usamodzielnianiem w ramach kontraktu z Trenerem Aktywności
 • środowiskowe grupy wsparcia (pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych, przełamywaniu barier psych. i lęków związanych z niepełnosprawnością oraz poczuciem wyobcowania, wymiana doświadczeń życiowych, wzajemne motywowanie
 • udział w Integracyjnym Wyjeździe Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
 • wsparcie instruktora usamodzielniania – rehabilitanta, logopedy
 • spotkania aktywizacyjne
 • staże zawodowe (śr. 4 miesiące – wypłacane stypendium stażowe)
 • poradnictwo prawne

ilość miejsc na niektóre z tych zajęć jest ograniczona.