Zestaw znaków graficznych Funduszy Europejskich, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Unii Europejskiej Informacja dla osób zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach Programu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Feniks” Program wsparcia osób z niepełnosprawnością – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi 1.Czy to jest propozycja dla mnie? Tak – jeżeli jesteś osobą niepracującą, z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, bądź też doświadczasz zaburzeń psychicznych, masz trudności w znalezieniu pracy, interesuje cię uzupełnienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego i rozwój umiejętności społecznych i osobistych. 2.Ile mi to zajmie czasu? Program będzie realizowany przez okres max. 12 miesięcy. W sytuacjach szczególnych gdy będziesz potrzebował wsparcia dodatkowego o ewentualnym wydłużeniu decydować będzie koordynator Projektu. Przez pierwsze 4 miesiące będziesz uczestniczyć w obowiązkowych zajęć grupowych i spotkaniach indywidualnych. Po tym okresie przez kolejne miesiące możesz uczestniczyć w dodatkowych działaniach, w tym indywidulanych spotkaniach z doradcami, odbyć szkolenie zawodowe, uczestniczyć w seminarium prawnym, zrealizować staż zawodowy i wraz z trenerem pracy poszukiwać pracy. 3. Gdzie będę musiał dojeżdżać? Zajęcia odbywać się będą  w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej  Osób Niepełnosprawnych, przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Poznaniu (budynek Głosu Wielkopolskiego – 3 piętro). Kursy zawodowe, staże i praktyki będą prowadzone w różnych miejscach na terenie Poznania. Jeżeli chciałbyś otrzymać pomoc w sfinansowaniu kosztów dojazdu zwróć się w tej sprawie do pracownika Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, ponieważ przewidywane są zwroty kosztów dojazdu na zajęcia dla Uczestników Projektu. 4.W jakich działaniach będę musiał lub mógł uczestniczyć?
 1. Zaplanowane zajęcia dzielą się na obowiązkowe, w tym:
  1. Indywidualny Plan Działania (wstępny – z chwilą przystąpienia do projektu, główny – w przeciągu miesiąca od daty przystąpienia do projektu)
  2. warsztaty grupowe w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, umiejętności poszukiwania pracy, itp.
  3. indywidulane doradztwo zawodowe
  4. indywidualne wsparcie specjalisty w zakresie poszukiwania pracy
 2. oraz zajęcia w których możesz, ale nie musisz uczestniczyć, w tym:
  1. szkolenia zawodowe indywidualne
  2. szkolenia zawodowe grupowe
  3. zatrudnienie wspomagane (wsparcie trenera pracy pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy)
  4. konsultacje psychologiczne i doradztwo w zakresie um. osobistych
  5. poradnictwo aktywizacyjne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
  6. praca nad usamodzielnianiem w ramach kontraktu z Trenerem Aktywności
  7. środowiskowe grupy wsparcia (pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych, przełamywaniu barier psych. i lęków związanych z niepełnosprawnością oraz poczuciem wyobcowania, wymiana doświadczeń życiowych, wzajemne motywowanie
  8. udział w Integracyjnym Wyjeździe Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
  9. wsparcie instruktora usamodzielniania – rehabilitanta, logopedy
  10. spotkania aktywizacyjne
  11. staże zawodowe (śr. 4 miesiące – wypłacane stypendium stażowe)
  12. poradnictwo prawne
5. Jak zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie?
 • Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem wypełnij załączoną do niniejszej informacji „Kartę zgłoszenia” i dostarcz ją do biura projektu przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Poznaniu (budynek Głosu Wielkopolskiego, piętro 3, pokoje: 3.20 lub 3.21).  Pracownicy projektu poprowadzą cię przez kolejne etapy procesu rekrutacji.
 • Jeżeli w załączniku brakuje „karty zgłoszenia” możesz ją pobrać ze stron internetowych MOPR pod adresem: www.mopr.poznan.pl/programy-mopr/projekt-feniks/
 • Jeżeli przed przyjazdem do biura projektu chciałbyś z nami porozmawiać czekamy na ciebie pod numerem telefonu: 515 74 74 86
Projekt „Feniks” ul. Grunwaldzka 19, Poznań (budynek Głosu Wielkopolskiego, piętro 3, pok. 3.20 oraz 3.21) www.mopr.poznan.pl/programy-mopr/projekt-feniks/ monika_jedraszewska@mopr.poznan.pl 515 74 74 86 ilość miejsc na niektóre z tych zajęć jest ograniczona.