Informacja dla osób zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach Programu wsparcia dla osób pracujących w ramach projektu „Feniks”

 • Czy to jest propozycja dla mnie?

Tak – jeżeli jesteś osobą pracującą ale doświadczasz różnych trudności życiowych, np. twoje zarobki są niskie i nie przekraczają kwoty, która uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej.

 • Ile mi to zajmie czasu?

Szkolenie wyjazdowe będzie trwało 5  dni, w trakcie których zrealizowany zostanie 24 godzinny program szkoleniowy. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu odbędziesz przynajmniej jedno spotkanie z doradcą zawodowym oraz będziesz mógł skorzystać z doradztwa indywidualnego w czasie i ilości godzin odpowiadających twoim indywidualnym potrzebom i możliwościom. Jeżeli zdecydujesz się na udział w kursie podnoszącym kwalifikacje zawodowe czas jego trwania będzie uzależniony od wybranego przez ciebie typu kursu.

 • Gdzie będę musiał dojeżdżać?

Indywidualne spotkania doradcze będą prowadzone w pomieszczeniach projektowych przy ulicy Grunwaldzkiej 19 w Poznaniu.
Szkolenia wyjazdowe będą prowadzone poza Poznaniem, w miejscowościach atrakcyjnych pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Transport, zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie szkoleń zapewnia organizator.
Kursy zawodowe i staże będą prowadzone w różnych miejscach na terenie Poznania.
Jeżeli chciałbyś otrzymać pomoc MOPR w sfinansowaniu kosztów dojazdu zwróć się w tej sprawie do pracownika socjalnego MOPR.

 • W jakich działaniach będę musiał lub mógł uczestniczyć?

– Zaplanowane zajęcia dzielą się na obowiązkowe, w tym:

 • Diagnoza i doradztwo zawodowe
 • Zajęcia w ramach wyjazdu szkoleniowego:
  • grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych, w tym umiejętności samoorganizacji, umiejętności planowania i zarządzania zmianami, umiejętności radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, umiejętności efektywnego gospodarowania zasobami.
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne.
  • Indywidualne poradnictwo prawne.
  •  w wyjeździe szkoleniowym uczestnicy mogą brać udział razem z dziećmi dla których, w trakcie prowadzonych zajęć zapewniona zostanie opieka!

– Zajęcia w których możesz, ale nie musisz uczestniczyć, w tym:

 • Dodatkowe godziny konsultacji psychologicznych i poradnictwa prawnego.
 • Kursy zawodowe. 

ilość miejsc na niektóre z tych zajęć jest ograniczona.