Informacja dla osób zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach Programu wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym w ramach projektu „Feniks”

 • Czy to jest propozycja dla mnie?

Nasze wsparcie skierowane jest do osób bezdomnych – bezrobotnych, które chcą powrócić na rynek pracy  i potrzebują kompleksowego wsparcia na wielu płaszczyznach – pomoc w znalezieniu schronienia i zapewnieniu wsparcia socjalnego, uporania się z problemami osobistymi, rodzinnymi, prawnymi czy wsparcie w wychodzeniu z nałogów. 

 • Ile mi to zajmie czasu?

Oferowane przez nas wsparcie jest zindywidualizowane i dostosowane do każdej osoby. Wspólnie ustalimy plan działania i zakres czasowy, jaki zajmie nam realizacja poszczególnych jego etapów.

 • Gdzie będę musiał dojeżdżać?

Nasze działania realizowane będą przy ul. Borówki 4 w Poznaniu – dojazd autobusem 55 i 52 z Ronda Rataje. 

 • W jakich działaniach będę musiał lub mógł uczestniczyć?

Punktem wyjścia jest wspólne ustalenie Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności oraz Indywidualnego Planu Działania  –  to w nim wspólnie określimy z jakich form wsparcia będziesz korzystać. 

Zaplanowane działania to: 

 • indywidualne wsparcie asystenta osoby bezdomnej
 • indywidulane konsultacje psychologiczne i terapeutyczne
 • grupy samopomocowe, samokształceniowe i edukacyjne
 • grupy terapeutyczne: dla uzależnionych, dla doznających przemocy, dla sprawców przemocy
 • warsztaty grupowe w zakresie autoprezentacji i prawa pracy
 • indywidulane doradztwo zawodowe i wsparcie asystenta pracy
 • staże zawodowe (do 5 miesięcy – wypłacane stypendium stażowe)
 • rozwój kompetencji zawodowych poprzez udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”
 • dostęp do internetu i prasy (kafejka internetowa)

ilość miejsc na niektóre z tych zajęć jest ograniczona.

Dane kontaktowe do Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne
ul. Borówki 12, 61-304 Poznań
e-mail: feniks(at)pogotowiespoleczne.org.pl
tel. 61 8705 77
telefon  całodobowy: 515 005 006