Informacja dla osób zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Feniks”

 • Czy to jest propozycja dla mnie?

Tak – jeżeli nie pracujesz, masz trudności w znalezieniu pracy, interesuje cię uzupełnienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego i rozwój umiejętności społecznych 
 osobistych.

 • Ile mi to zajmie czasu?

Program będzie realizowany przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Przez 4 miesiące będziesz uczestniczyć w obowiązkowych zajęć grupowych (spotkania 2 razy w tygodniu 
po 5 godzin – od 9.00-14.00). Po tym okresie przez kolejnych 6 miesięcy możesz uczestniczyć w dodatkowych działaniach, w tym spotkaniach z doradcami, uczestniczyć w odpłatnym stażu zawodowym i wraz z trenerem pracy poszukiwać pracy.

 • Gdzie będę musiał dojeżdżać?

Zajęcia przez pierwsze 4 miesiące będą odbywać się w Klubie Integracji Społecznej – przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Poznaniu (budynek Głosu Wielkopolskiego – piętro 3). Kursy zawodowe i staże będą prowadzone w różnych miejscach na terenie Poznania.
Jeżeli chciałbyś otrzymać pomoc MOPR w sfinansowaniu kosztów dojazdu zwróć się w tej sprawie do pracownika socjalnego MOPR.

 • W jakich działaniach będę musiał lub mógł uczestniczyć?

– Zaplanowane zajęcia dzielą się na obowiązkowe, w tym:

 • warsztaty grupowe w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, umiejętności poszukiwania pracy, itp. (wypłacane stypendium szkoleniowe).
 • doradztwo zawodowe
 • konsultacje psychologiczne i doradztwo w zakresie um. osobistych
 • kurs zarządzania finansami osobistymi
 • kurs zrządzania wizerunkiem
 • indywidualne wsparcie specjalisty w zakresie poszukiwania pracy (trenera pracy)

– oraz zajęcia w których możesz, ale nie musisz uczestniczyć, w tym:

 • kurs języka angielskiego
 • kursy zawodowe
 • staże zawodowe (do 5 miesięcy – wypłacane stypendium stażowe)
 • terapia psychologiczna
 • poradnictwo prawne
 • uczestnictwo w grupach wsparcia i grupach samokształceniowych
 • zajęcia dodatkowe (np. wyjścia do kina, na spotkania, imprezy).

ilość miejsc na niektóre z tych zajęć jest ograniczona.