Informacja dla osób zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu „Feniks”

 • Czy to jest propozycja dla mnie?

Tak – jeżeli jesteś osobą niepracującą, masz trudności w znalezieniu pracy, interesuje cię uzupełnienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego i rozwój umiejętności społecznych i osobistych. Pobyt w Centrum zaliczany jest do okresu zatrudnieniowego – składkowego. Każdy uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla osób bezrobotnych (ok.720zł), jeden ciepły posiłek w formie obiadu, badania lekarskie oraz szkolenia BHP.

 • Ile mi to zajmie czasu?

Program będzie realizowany przez okres 8 miesięcy. Przez 8 miesięcy  będziesz uczestniczyć w jednym wybranym warsztacie zawodowym: konserwacji terenów zewnętrznych, porządkowym, opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną, produkcyjnym (spotkania 4 razy w tygodniu po 6 godzin – od 07:30-13:30) oraz w zajęciach edukacyjnych:  warsztatach motywacyjnych i nauki planowania życia, warsztatach psychologicznych, Metodach Aktywnego Poszukiwania Pracy, etyce w pracy, przedsiębiorczości oraz zajęciach z integracji społecznej (spotkania raz w tygodniu po 6 godzin – od 07:30-13:00). W trakcie trwania Programu uczestniczyć będziesz również w praktykach zawodowych oraz dodatkowych działaniach, w tym indywidualnych spotkaniach z pracownikiem socjalnym, psychologiem, doradcą zawodowym oraz prawnikiem

 • Gdzie będę musiał dojeżdżać?

Zajęcia warsztatowe odbywać będą się na terenie poznańskich osiedli:  warsztat konserwacji terenów zewnętrznych  – Skwierzyńskiego 1 ( róg z Sarmacką), warsztat porządkowy oraz warsztat produkcyjny – Osiedle Zwycięstwa 4F, warsztat opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną  – Osiedle Jana III Sobieskiego 105, natomiast zajęcie edukacyjne odbywać będą się  w siedzibie Centrum Integracji Społecznej Piątkowo ul. Skwierzyńskiego 1. 
Jeżeli chciałbyś otrzymać pomoc MOPR w sfinansowaniu kosztów dojazdu zwróć się w tej sprawie do pracownika socjalnego MOPR.

 • W jakich działaniach będę musiał lub mógł uczestniczyć?

Zaplanowane zajęcia dzielą się na obowiązkowe, w tym:

 • warsztaty zawodowe:  konserwacji terenów zewnętrznych, porządkowy, produkcyjny oraz opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną
 • zajęcia edukacyjne: warsztatach motywacyjnych i nauki planowania życia, warsztatach psychologicznych, Metodach Aktywnego Poszukiwania, etyce w pracy, przedsiębiorczości oraz zajęciach z integracji społecznej
 • praktyki zawodowe
 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • indywidualne doradztwo pracownika socjalnego
 • indywidualne konsultacje psychologiczne i terapeutyczne

– oraz zajęcia w których możesz, ale nie musisz uczestniczyć, w tym:

 • kurs komputerowy 
 • kursy zawodowe
 • uczestnictwo w grupach wsparcia i grupach samokształceniowych
 • indywidualne doradztwo prawnika
 • zajęcia integracyjne (np. wyjścia do kina, na spotkania, imprezy

Ilość miejsc na niektóre z tych zajęć jest ograniczona.