„Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – TRWAŁOŚĆ projektu realizowanego w latach 2017-2018 i współfinasowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

usługa

liczba miejsc świadczenia usług w 2019 roku

liczba osób planowanych do objęcia usługą w 2019 roku

miejsce świadczenia usługi

usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania

140

230

Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki
ul. Krasińskiego 3/5
60-830 Poznań

Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy
ul. Górna Wilda 99 AB
61-563 Poznań

specjalistyczne
usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania

12

130

Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki
ul. Krasińskiego 3/5
60-830 Poznań

usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania – Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki

15

640

Stowarzyszenie Medycyna Polska
pl. Sobieskiego 2
33-100 Tarnowo

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria"ul. Andrzeja 15
88-100 Inowrocław

miejsce realizacji usługi:

Stowarzyszenie Medycyna Polska oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria"

ul. Św. Marcin 58/6
61-807 Poznań          

asystent osoby niepełnosprawnej

8

68

Fundacja L'Arche, Sledziejowice 336
32-020 Wieliczka

miejsce realizacji usługi: Fundacja L'Arche Wspólnota
ul. Polańska 13A
61-614 Poznań

Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznes
ul. Grunwaldzka 19/3
60-782 Poznań

zadanie realizowane poprzez Biuro Poznań Kontakt

Centrum Usamodzielnienia dla osób niepełnosprawnych

1

30

Fundacja Aktywizacja
ul. Chałubińskiego 9/9A
02-004 Warszawa

miejsce realizacji usługi: Fundacja Aktywizacja Oddział w Poznaniu

ul. Poznańska 62 lok. 101
60-853 Poznań

wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

55

Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki
ul. Krasińskiego 3/5
60-830 Poznań

miejsce realizacji usługi:

Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka 24/26
60-785 Poznań

wsparcie dla opiekunów faktycznych

106

Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki
ul. Krasińskiego 3/5
60-830 Poznań

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą zgłosić się  osobiście lub telefonicznie na odpowiednią Filię Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu, zgodnie z miejscem zamieszkania – http://mopr.poznan.pl/kontakt/