Standardy pracy socjalnej powstały z potrzeby nieustannego doskonalenia jakości i profesjonalizmu tej usługi wykonywanej przez pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Poznaniu.

Wpisują się w ogólnopolską tendencję poprawy jakości pracy służb społecznych. Niezbędne jest tutaj potraktowanie pracy socjalnej jako specyficznej usługi, której świadczenie powinno odbywać się w określonym celu i według przejrzystych kryteriów. Standaryzacja obejmuje pracę socjalną realizowaną metodą indywidualnego przypadku.