• Okres realizacji: cały rok – według potrzeb uczestników korzystających z programów KIS
 • Adresaci programu: osoby korzystające z programów:
  • Warsztat  Aktywizacji Zawodowej z udziałem w Pracach Społecznie Użytecznych
  • Kurs SPADOCHRON
 • Cel programu: zwiększenie podstawowej świadomości prawnej.
 • Liczba uczestników: około 30 osób (3 grupy po 10 osób)
 • Rodzaje zajęć:
  • Zajęcia grupowe prawne –3 spotkania x 4 godziny, Zakres edukacji prawnej to: prawo rodzinne, prawo lokatorskie, prawo konsumenckie, prawo pracy, umowy cywilnoprawne – grupa ustala z prowadzącym zakres warsztatu adekwatny do ich potrzeb.
  • Indywidualne konsultacje prawne – wsparcie dodatkowe dla osób zainteresowanych.