• Okres realizacji:     

   

  • 7 kwietnia – 16 czerwca 2016 roku. EDYCJA 1
  • 15 września – 17 listopada 2016 roku. EDYCJA 2

Zajęcia grupowe (10 spotkań) – warsztaty z udziałem dzieci  czwartki od 10.00 do 12.30

 • Adresaci programu: kobiety wychowujące dzieci w wieku 4-12 miesięcy, nieaktywne zawodowo, lub rozważające zmianę zawodu/miejsca zatrudnienia ze względu na wychowywanie dziecka.
 • Cel programu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu matek małych dzieci. Zachęcanie do rozwoju osobistego i aktywności.
 • Liczba uczestników: 12 osób ( 2 edycje po 6 mam) + dzieci
 • Rodzaje zajęć:

   

  • Zajęcia grupowe – warsztat psychologiczny z udziałem dzieci  –10 tygodni x 1 dzień x 3 godziny.
  • Ideą zajęć jest wspólne omawianie treści dotyczących rodzicielstwa, własnego rozwoju i realnych możliwości aktywizacji zawodowej. Spotkania są prowadzone w spokojnej, „relaksującej” atmosferze odpowiadającej potrzebom małych dzieci i ich mam, długość spotkań dostosowana jest do możliwości i wytrzymałości małych dzieci.
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne – wsparcie fakultatywne.
  • Indywidualne konsultacje prawne – wsparcie fakultatywne.