Okres realizacji:

 • 21 marca – 28 czerwca 2016 roku. EDYCJA 1
 • 12 września – 13 grudnia 2016 roku. EDYCJA 2
   
 • Zajęcia grupowe psychologiczne  (około 28 spotkań) poniedziałki i wtorki od 900 do 1400
 • Zajęcia grupowe prawne (około 14 spotkań) czwartki od 1230 do 1500
   
 • Adresaci programu: osoby młode w wieku 18-35 lat, które z różnych powodów zostały objęte wsparciem MOPR. Zapraszamy osoby które bezpośrednio doświadczają trudności życiowych lub żyją w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Cel programu: autodiagnoza swoich mocnych i słabszych stron przez uczestnika, nabycie konkretnych umiejętności społecznych potrzebnych do zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Świadome przepracowanie treści istotnych społecznie dla osób młodych (separacja i samodzielność, zagrożenie uzależnieniem, budowanie związków intymnych itp.)
 • Liczba uczestników: 20 osób (2 edycje po 10 osób)
 • Rodzaje zajęć: Zajęcia grupowe psychologiczne –14 tygodni x 2 dni x 6 godzin

Jakie specyficzne problemy osób młodych zostaną poruszone?
–    Jeden z głównych problemów osób młodych to odseparowanie się od rodziców (53% osób w wieku 18-35 mieszka ze swoimi rodzicami). Ten problem ma dwa aspekty, które zamierzamy poruszyć. Pierwszy to wymiar finansowy a drugi to wymiar relacyjny, emocjonalny. 
–    Wymiar finansowy separacji to zajęcia o poszukiwaniu pracy, rozsądnym wydawaniu pieniędzy oraz istotne informacje prawne (lokalowe, rodzinne itp.). 
–    Wymiar relacyjny to wzmacnianie asertywności, kompetencji komunikacyjnych oraz radzenia sobie z własnymi emocjami.
–    Inne problemy młodych osób to szeroko rozumiany problem motywacji, szukania w sobie chęci siły i umiejętności do zmiany i rozwoju w życiu, a także wyznaczanie realnych celów i planowanie działań.
–    Zmierzymy się też wspólnie z tematyką uzależnień nie tylko tych typowych jak alkohol i używki, ale również tych współczesnych jak uzależnienie od gier, Internetu, smartfona, portali społecznościowych czy pornografii.
–    W trakcie warsztatu „Psychologia Miłości” poruszymy takie zagadnienia jak: rozumienie faz rozwoju związku, co nas zbliża, a co prowadzi do rozstania,  związek partnerski a seks, budowanie trwałych satysfakcjonujących związków intymnych.

Zajęcia grupowe prawne –14 tygodni x 3 godziny

 • Cel zajęć: zwiększenie świadomości prawnej w celu uniknięcia typowych dla młodych ludzi trudności prawnych 
 • Zakres edukacji prawnej to: 

   

  • prawo dotyczące małżeństwa i związków partnerskich, 
  • prawo rodzinne i opiekuńcze, 
  • prawo lokatorskie, 
  • prawo konsumenckie, 
  • prawo pracy, umowy cywilnoprawne.
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne: separacja i samodzielność, zagrożenie uzależnieniem, budowanie związków intymnych itp.
 • Indywidualne konsultacje prawne : prawo rodzinne, prawo konsumenckie, prawo pracy, umowy cywilnoprawne.