Klub Integracji Społecznej – KIS – prowadzony jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu od 2009 roku. W latach 2017-2019 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu we współpracy z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi realizuje działania Klubu w siedzibie biura projektu „Feniks” na III piętrze przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Poznaniu.

KIS jest miejscem spotkań dla osób pozostających bez zatrudnienia, które chcą być aktywniejsze i poszukują możliwości własnego rozwoju. Czynne uczestnictwo w zajęciach w ramach Klubu pomaga w rozszerzeniu swoich umiejętności społecznych, podniesieniu kwalifikacji zawodowych oraz jest okazją do poznania osób w podobnej sytuacji życiowej.

Zapewniamy profesjonalne i przyjazne podejście prowadzących na zajęciach grupowych oraz spotkaniach indywidualnych, jak również możliwość spotkań z innymi uczestnikami w klubowej atmosferze przy kawie, herbacie i poczęstunku.  

  • Zajęcia prowadzone są przez trenerów i psychologów dla grup 10-15 osób przez okres 4 miesięcy. Podczas warsztatów uczestnicy mają możliwość wymiany doświadczeń budowania relacji, poznawania konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem i komunikowania się, szukania pracy. Uczestniczą w dyskusjach na forum grupy oraz w ćwiczeniach w mniejszych podgrupach.
  • Spotkania i konsultacje indywidualne prowadzone są przez psychologów z przygotowaniem psychoterapeutycznym oraz doradców zawodowych. 
  • Uczestnicy Klubu mają możliwość darmowych konsultacji prawnych u radcy prawnego.
  • W okresie uczestnictwa w warsztatach jest przewidziane stypendium szkoleniowe za udział w zajęciach, ubezpieczenie zdrowotne oraz możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku 2-4 lat.

Chcę obejrzeć ofertę Klubu Integracji Społecznej

 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Klubu Integracji Społecznej pod numerem telefonu 515 745 741.