plakat-asysten-rodzinyulotka-asystent-rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat programu o treści:

Asystent Rodziny

  • Wspiera w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych
  • Pomaga w polepszaniu warunków socjalno-bytowych
  • Motywuje do podejmowania działań mogących poprawić sytuację rodziny
  • Informuje o możliwościach skorzystania z pomocy i usług innych instytucji 

 
Dane kontaktowe:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie tel. 61 646 33 44 www.mopr.poznan.pl

oraz Ulotka programu o treści:

Asystent Rodziny

  • wspiera
  • pomaga
  • motywuje
  • informuje

Asystent rodziny towarzyszy rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych związanych z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz z problemami socjalno-bytowymi.

Wspiera także rodziców, którzy mają szansę odzyskać prawo do opieki nad dziećmi.

Pomaga w tym, co możliwe jest do osiągnięcia przez rodzinę, za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale.

Nie wyręcza i nie kontroluje rodziny.

Współpracuje z pracownikiem socjalnym oraz z innymi specjalistami dla dobra rodziny, w szczególności dziecka.
Skontaktuj się

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie tel. 61 646 33 44 www.mopr.poznan.pl