Asysta rodzinna jest jednym ze sposobów pomocy oferowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Jest pracą wykonywaną w środowisku zamieszkania klienta i jej głównym celem jest umiejętne wspieranie rodziny w dążeniu do polepszenia sytuacji socjalno-bytowej oraz do wzmocnienia umiejętności wychowawczych rodziców. Jest ona przeznaczona dla rodzin z dziećmi i skierowana jest na zapewnienie dzieciom możliwości zdrowego i pełnego rozwoju  w środowisku rodzinnym.

Asysta rodzinna często bazuje na wykorzystywaniu pozytywnych cech, zasobów klientów i całych rodzin i budowaniu lepszego jutra nie na podstawie wypalania tego, co wcześniej określane było jako złe, tylko na wzmacnianiu tych wszystkich dobrych rzeczy, które spajają rodzinę i wypieraniu zachowań negatywnych przez zachowania społecznie i rodzinnie pożądane, wybudowane na bazie zasobów.

Ważną rzeczą jest fakt, iż asysta rodzinna nie jest obowiązkowa, wymaga chęci współpracy rodziny i w każdej chwili może zostać na życzenie rodziny przerwana. Praca asystenta w całym jej przekroju odbywa się z rodziną i dla rodziny, przy pełnym jej udziale.