Głównym celem asystentury rodzinnej jest odzyskanie przez osoby przyjmujące wsparcie asystenta rodziny kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.

Obszar współpracy asystenta z rodziną obejmuje, w szczególności: kształtowanie/podniesienie kompetencji rodziców w zakresie:

  • wychowywania i opieki nad dziećmi,
  • dbania o zdrowie,
  • prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • rozwiązywania codziennych problemów socjalnych,
  • dążenia do reintegracji społecznej