grafika osoby niepełnosprawnej Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – Program "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"-edycja 2019.

 

 

 

link graficzny: symbol chronirna sie pod dachem link do programu Praca SocjalnaProjekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

 

link graficzny: symbol chronirna sie pod dachem link do programu Praca SocjalnaStandardy pracy socjalnej powstały z potrzeby nieustannego doskonalenia jakości i profesjonalizmu tej usługi wykonywanej przez pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Poznaniu.

 

 

 

link graficzny: logo grficzne projektuProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

 

link graficzny: symbol uniesionego kciuka, link do strony klubu integracji społecznejNasze działanie skierowane jest na wspieranie w samodzielnym działaniu zmierzającym do poprawy własnej sytuacji osób, które mogą być zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

 

 

link graficzny: logo programu usług społecznych, Link do strony programu usług społecznych dla miekszańców poznania"Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania" – trwałość projektu

 

 

 

link graficzny: człowiek z podniesionymi rękami, Link do stron programu Koordynacja działań na rzecz osób bezdomnychKoordynacja działań na rzecz osób bezdomnych polega na rozwijaniu partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych i instytucji publicznych świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych w zakresie działań prewencyjnych, interwencyjnych i integracyjnych.

 

 

 

link graficzny: kosz z darami, Link do strony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Program wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej i polega na udzielaniu pomocy żywnościowej, która powinna zaspokoić podstawowe potrzeby w tym zakresie.

 

 

 

link graficzny: logo programu asystent rodziny, Link do strony Asystent rodzinyAsystent rodziny, za zgodą rodziny i przy jej aktywnym udziale, towarzyszy rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych związanych z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz z problemami socjalno- bytowymi.

 

 

 

link graficzny: logo programu asystent rodziny, Link do strony projektu zitMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu realizuje projekt pt. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinna pieczę zastępcza na terenie MOF Poznania” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

 

link graficzny:wizerunk kartonu na archiwa, Link do strony projekty archiwalnePod tym linkiem można znleźć zamknięte juz projekty realizowane w ostatnim okresie przez MOPR Poznań