Pomożemy wyszukać

Aktywny samorząd 2021

Aktywny samorząd 2021

Informujemy, że od dnia 1 marca 2020 roku można składać wnioski w celu uzyskania pomocy z zakresu Programu „Aktywny Samorząd” wyłącznie w elektronicznym systemie SOW
(system obsługi wsparcia)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest realizatorem programu Aktywny Samorząd, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i adresowany do osób z niepełnosprawnościami

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

1. Cele szczegółowe programu:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.
    Więcej na ten temat dowiesz się, zapoznając się dokładnie z rodzajami pomocy, na jaką możesz liczyć (poszczególne zakładki na stronie).

Dokumenty programowe:
Dokumenty programowe znajdujące się na stronie PFRON

Zadaj pytanie

View more

Kliknij, by zalogować się i złożyć wniosek przez SOW
(System Obsługi Wsparcia)

Przejdź do treści