Pomożemy wyszukać

Plan zamówień publicznych 2022

Plan zamówień publicznych 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań do pobrania(plik format PDF 65 KB)

Wersja nr 3
Aktualizacja PZP na 2022 r. z 22.04.2022 r.

Plan postępowań do pobrania (plik format PDF 42,1 KB)

Wersja nr 2
Aktualizacja PZP na 2022 r. z 09.02.2022 r.

Plan postępowań do pobrania (plik format PDF 41,7 KB)


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Wersja nr 5
Aktualizacja PZP na 2021 r. z 12.11.2021 r.

Plan postępowań do pobrania (plik format PDF 50 KB)


Wersja nr 4
Aktualizacja PZP na 2021 r. z 09.07.2021 r.

Plan postępowań do pobrania (plik format PDF 49 KB)

Wersja nr 3
Aktualizacja PZP na 2021 r. z 10.06.2021 r.

Plan postępowań do pobrania (plik format PDF 47 KB)

Wersja nr 2
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2021 nr 2021/BZP 00001061/02/P (aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 15.01.2021 nr 2021/BZP 00001061/01/P)

Plan postępowań do pobrania (plik format PDF  50,6 KB)

Wersja nr 1
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2021 /BZP 00001061/01/P

Plan postępowań do pobrania ver1 (plik format XLSX 16 KB)


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020

Plan postępowań do pobrania 2020 (plik format XLSX 14 KB)


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

Plan postępowań do pobrania 2019 (plik format XLSX 14 KB)

Przejdź do treści