Pomożemy wyszukać

Wizja i Misja MOPR

Wizja i Misja MOPR

Misja
Udzielanie mieszkańcom Poznania profesjonalnego, adekwatnego i zindywidualizowanego wsparcia, zmierzającego do rozwiązania problemów społecznych oraz zapobiegania ich powstawaniu w oparciu o wysokie standardy etyczne pracowników.

Wizja
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu to organizacja otwarta na człowieka, profesjonalnie świadcząca usługi, w sposób wyspecjalizowany, zgodny ze zdefiniowanymi i ciągle doskonalonymi standardami usług.

Cele na lata 2019 – 2020

  • Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
  • Zapewnienie wsparcia rodzinom i osobom w wypełnianiu ról życiowych oraz wzmocnienie ich potencjału;
  • Zapewnienie opieki i wsparcia w funkcjonowaniu osobom z ograniczeniami;
  • Podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi klienta oraz skuteczności systemu zarządzania;

Podejście MOPR do kierunków, celów i zadań realizowanych przez MOPR
MOPR, jako organizacja samorządowa działa w granicach i na podstawie prawa. Kierunki działania, rozwoju i doskonalenia usług świadczonych przez MOPR oraz jego działalności kształtowane są zgodnie z poniższym modelem uwzględniającym zarówno wymagania prawa powszechnie obowiązującego, prawa lokalnego, jak również pro klienckie i pro jakościowe podejścia naszej organizacji.

Przejdź do treści