aktualizacja 14.02.2019

Zarządzenie nr MOPR-I.0015.83.2017 z 14 11 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w MOPR+zal. nr 1 do zarz. -Reg. wynagr
Zarządzenie nr MOPR-I.0015.42.2018 z 29 10 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w MOPR