Kontakt 

INFORMACJI nt. skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej udzielają pracownicy socjalni poszczególnych filii MOPR oraz Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
e-mail: mopr@mopr.poznan.pl

Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej

ul. Gronowa 22   61-655 Poznań 
Parter – boczne wejście do budynku

NUMERY TELEFONÓW SEKCJA DS. DPS 

Anna Długosz-Drojecka – specjalista; tel. 61-878-17-82
Beata Kręgielska – specjalista; tel. 61-878-17-85
Michał Wieczorek – referent; tel. 61-878-17-84
Hanna Szymańska – referent; tel. 61-878-17-83